За Мен

Накратко за мен

Обикновен живот в (не)обикновени времена

С благодарност осъзнавам, че съдбата ми е позволила да бъда свидетел на епохи, белязани от ярки контрасти, които се оказаха безценни за формирането на цялостния ми мироглед. Ако човек изживее живота си при еднотипни условия и среда, изгражда сравнително едностранчив възглед за света, основан на житейския си опит. Но когато прекараш живота си при напълно различни строеве, почиващи на принципно различна основа, тогава имаш възможността да съпоставиш нещата по съвършено ясен начин.

Първите си 23 години

Първите си 23 години прекарах при социализма. Още от ранна детска възраст трябваше да възприема идеите, налагани от тогавашното социалистическо общество, преминавайки последователно през детската градина, различните степени на училищната система до първата половина на студентството ми. Две години от този етап на живота си прекарах в редовете на тогавашната
задължителна военна служба.Тъкмо когато с този първоначално оформен мироглед вече се почувствах донякъде готов за живота, настъпи пълна промяна в обществения ни строй, след падането на Берлинската стена.

По-голяма част от изученото се оказа ненужно,
безполезно и дори вредно за живота ми. Независимо дали иска или не, човек трябваше постепенно да се приспособява към новите условия. Годините на този преход бяха съпроводени с доста катаклизми и трудности в почти всички сфери на живота. От планова към пазарна икономика, от цензура към демокрация, от тоталитаризъм към свобода и т.н. Всички тези предизвикателства водеха до житейската закалка на всеки един от нашето поколение. Заедно с промените в обществения строй неусетно се променяше и
ценностната система на хората.

Мирогледът, възгледите, отношението към живота и най-вече към парите бяха коренно различни в сравнение с предходните години. Впоследствие, когато вече почувствах, че този своеобразен преход е приключил, когато се считах за адаптиран към новите условия, животът ми трябваше да започне отначало след емигрирането ми в страната на неограничените
възможности. Отново трудности, изпитания и всички премеждия, характерни за всеки емигрант. Но тези промени винаги карат човек да преосмисли живота си, да се стреми към пълно осъзнаване и да гледа с други очи на случващото се. И светът, и животът стават
такива, каквито избираш да бъдат в съзнанието ти. Дали са трудности или приятни предизвикателства – това зависи от начина на възприемането им.

Чувствам се Щастлив и Благодарен

Въпреки всичко се чувствам щастлив и благодарен за тези житейски промени, защото са свързани с най-ценните уроци на живота. Огромна е разликата между това да твърдиш нещо и да си го изживял истински. Това е безценно богатство, присъщо на онези, чийто живот е бил разнообразен. Достигайки възрастта, в която обикновено човек се обръща назад, възниква въпросът
„Какво ще оставя след себе си, преди да приключи земният ми път?“. Най-логичният отговор е да споделя себе си, всички тези уроци на живота, с надеждата да бъда в полза на обществото ни. Защото в сегашната епоха, характеризираща се с висока скорост на
развитие на технологиите, с влиянието на социалните медии, възниква опасността обществото ни все повече да се отдалечава от човешката си същност. Необходимо е запазване на връзката ни с природата и с Вселената като цяло, защото ние сме част от нея и не можем да търсим истинско щастие, благоденствие и просперитет, без да оценяваме и запазваме тази връзка, без да разкриваме добродетелите, с които се раждаме, без да оценяваме истинската стойност на човешкия живот и – най-важното – без да си задаваме ежедневно въпроса „Накъде вървим?“.

Добре дошъл на всеки в моя виртуален дом

Добре дошли и заповядайте на виртуалната маса, обсипана с най-разнообразни ястия, от които всеки може да опита и да се наслади
на ароматния вкус на здравето, щастието, благоденствието и просперитета. Когато се наситите на предоставените блага, преди да
напуснете, приемете моята лична благодарност и не забравяйте, че сте отново „Добре дошъл“ при следващото Ви посещение!

Цялото създадено от мен съдържание може да се използва от всеки без да имам претенции за авторските права. Единственото условие е да бъде употребено в полза на обществото ни. Всеки желаещ може да подкрепи сайта под каквато форма прецени (нематериална или материална).

С ПРИЗНАТЕЛНОСТ!